پروانه طبابت دکتر مهاجرانی

دكتر ناصر مهاجراني

دکتر مهاجرانی در سال ١٣٣٩ در شهر تهران به دنيا آمد

سوابق تحصيلي

پس از طي دوران ابتدائي و راهنمايي ، دوره دبيرستان خود را در دبيرستان شماره يك خوارزمي تهران به پايان رساند و در اين مقطع با كسب رتبه اول در رشته علوم تجربي فارغ التحصيل شد.
سپس در كنكور سال ١٣٥٨ شركت كرده و در رشته پزشكي دانشگاه تهران پذيرفته شد و پس از طي دوره هفت ساله پزشكي با معدل الف از اين دانشگاه فارغ التحصيل شد.
در سال ١٣٦٦ در آزمون دستياري شركت و در رشته تخصصي روانپزشكي دانشگاه تهران (بيمارستان روزبه) پذيرفته شده و در سال ١٣٧١ موفق به دريافت بورد تخصصي در اين رشته گرديد.
همزمان با دوران دستياري روانپزشكي به مدت يك سال و نيم دوره رواندرماني با رويكردهاي روانكاوي و شناخت درماني را گذرانده و پس از آن دوره هاي خانواده درماني ، هيپنوتراپي، روانپزشكي كودكان و نوجوانان، روانپزشكي قانوني، روانپزشكي جنگ ( PTSD )،اختلالات جنسي و سكس درماني و اختلالات نا خوشنودي جنسي ( ترانس سكچواليسم ) را گذراند.

سوابق كاري

سوابق كاري دكتر مهاجراني در ٢٥ سال گذشته
عبارتند از:
-عضو هیئت علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
-تربيت،تدريس و آموزش دستياران روانپزشكي
-تدريس در مقاطع مختلف رشته هاي روانشناسي،مشاوره،مددكاري و توانبخشي
-مشاوره روانپزشكي تلفني در صداي مشاور
-كارشناس روانپزشك در كميسيونهاي پزشكي قانوني
-كارشناس تعيين درصد جانبازي و حالت اشتغال در كميسيونهاي بنباد جانبازان
-روانپزشك معتمد دادگستري
-حضور فعال در بيمارستان های روانپزشکی ایرانیان و صدر

دکتر مهاجرانی