مشكلات رفتاري كودكان

مشكلات رفتاري كودكان

اغلب والدين از مشكلات رفتاري كودك خود شاكي هستند، اينكه كودك لجباز است، پرخاشگري مي كند، مي زند، پرت مي كند، حرفهاي زشت مي زند و غيره.
هنگامي كه سن كودك كم است مثلا بين دو تا چهار سال و گاهي بالاتر، نیازی به حضور دائمی کودک در جلسه مشاوره نيست و وجود پدر و مادر كافي است ( البته لازم است چند دقيقه اي كودك در اطاق مصاحبه آزاد باشد و رفتار او توسط درمانگر مشاهده شود)

رفتارهاي غير عادي كودك در بسياري از موارد مي تواند واكنش كودك به رفتار نادرست والدين باشد، مثل پدري كه در خانه پرخاشگري مي كند، مادري كه عصباني و كم تحمل است و دست بزن دارد.

دکتر مهاجرانی توصيه مي كنند که در درجه اول جو خانواده آرام باشد و جلسات مشاوره براي پدر و مادر ادامه يابد، هيچگاه به كودك نگوييم بچه بد، دختر بد يا پسر بد و اينكه ما دوستت نداريم بلكه رفتار بد كودك را زير سؤال ببريم نه كل وجود و شخصيت او را، مثلا بگوييم، پسرم تو كه اينقدر پسر خوبي هستي و ما اينقدر دوستت داريم، چرا اين كار بد را انجام دادي؟ اين كارت ما را خيلي ناراحت كرد.

این گونه فرزند متوجه مي شود كه خودش بد نيست بلكه كارش بد بوده و حالا ميتواند براي كسب محبت بيشتر آن كار بد را انجام ندهد و براي انجام كارهاي خوب تشويق هم بشود.

به گفته دکتر مهاجرانی در تربيت كودك تنبيه جسمي و كتك زدن هيچ جايگاهي ندارد و ممنوع است ولي گاهي تنبيه محروميتي لازم است. محروميت از چيزي كه بچه دوست دارد. مثلا مي گوييم دخترم چون من بارها به تو گفتم ولي باز تو اين كار بد را انجام دادي و اين كارت مرا خيلي ناراحت كرد، براي همين عروسكي كه مي خواستي را فعلا نمي خرم. لغت فعلا به اين معنا است كه بايد طول زمان تنبيه محروميتي را متناسب با سن كودك و تحمل او تعيين كنيم، مثلا بگوييم به خاطر اين كار بدت تا دو ساعت ديگر تو را پارك نمي برم.

يا اگر بچه ساعت را نمي فهمد مي گوييم تا شب شهر بازي خبري نيست.ببينم رفتارت چگونه خواهد بود و اگر بچه رفتار بهتري داشت او بغل كرده، مي بوسيم و مي گوييم، آفرين، حالا كه اينقدر رفتارت خوب بود، بدو بريم پارك. با اين روش بچه ياد مي گيرد كه ديگر رفتارهاي بد را ادامه ندهد و برعكس رفتار صحيح را تكرار كند.

برخی از خدمات دکتر مهاجرانی روانپزشک

مشاوره خانواده

مشاوره روانپزشکی

مشاوره جنسی

مشاوره آنلاین

و…

منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم.

با تشکر مدیریت سایت دکتر مهاجرانی

پاسخ

1 × 3 =