چرا ما زن ها و مرد ها انقدر باهم متفاوت هستیم؟

چرا ما زن ها و مرد ها انقدر باهم متفاوت هستیم؟

چرا ما زن ها و مرد ها انقدر باهم م تفاوت هستیم و سر بسیاری از موضوع ها باهم اختلاف نظر داریم؟ آیاباید از هم جدا شویم؟ یا راهی برای حل اختلافات ما وجود دارد؟

 

چرا-ما-زن-ها-و-مرد-ها-انقدر-باهم-متفاوت-هستیم؟

 

دکتر مهاجرانی در این باره می گوید دلیل اختلاف نظر های خانم ها و آقایان کاملا واضح است چرا که هرکدام از ما پدر و مادرهای متفاوتی داشتیم و ارزش های حاکم بر خانواده هرکدام از ماها متفاوت بوده است  و هر خانواده ای روی یک سری از ارزش ها تکیه می کردند. فرهنگ های هرکدام متفاوت بود ه و احتمالا هرکدام از یک استان متفاوت آمده ایم. محیط زندگی هرکدام از ما متفاوت بوده است. مدرسه ای که هر کدام می رفتیم نیز متفاوت بوده است، معلم ها، هم کلاسی ها، دوستان، هم بازی ها، اقوام و خواهر و برادرها نیز متفاوت از هم بوده اند و ژن هایی که به هرکدام از ما به ارث رسیده نیز متفاوت از هم بوده اند. ازنظر جنسیت نیز متفاوت هستیم، او زن است و من مرد هستم.برخورد جامعه با هرکدام از ما دو نفر باهم متفاوت بوده است. هورمون های خانم ها استروژن و پروستروژن  و هرمون های مرد تستسترون می باشد.هر کدام از این هرمون ها برای خودش یک ساز را می زندف حال با وجود این همه تفاوت در آدم ها، آیا وجود اختلاف نظر طبیعی نیست؟!اگر کل زندگی را به مرد بسپاریم او با روش خودش همه ی کارها را انجام می دهد و کاری زمین نمی ماند همچنین اگر کل امور زندگی را به زن نیز بسپاریم باز کاری بر زمین نمی ماند اما با روش و سبک او انجام می شود.پس هرکدام از ما در انتقاد کردن باید محتاط باشیم، عجله نکنیم چرا که شاید طرف مقابل کارها را بهتر انجام بدهد. بیاییم کارها را با هم تقسیم کنیم. یک سری از کارها مربود به خانم هاست پس بسپاریم به آنها، و یک سری از کارها مردانه است و نیاز دارند که توسط آقایان انجام شوند و یک سری از کارها نیز مشترک هستند. با صبوری و احترام متقابل و مشورت هردو باهم آن کارها را انجام دهیم.

پاسخ

نوزده − سه =

Call Now Button