اختلالات عملکرد جنسی

اختلالات عملکرد جنسی به ناراحتی ها و افسردگی هایی که به مقدار قابل توجهی در افراد بعد از ناتوانی در عملکرد های جنسی و یا تجربه های جنسی بروز می کند گفته می شود.     چند نوع از انواع این اختلالات در این مقاله بررسی می شود: انزال دیررس علامت ها:نبودن و یا کم […]

read more »
Call Now Button