اختلال استرس و اضطراب شدید

اختلال استرس و اضطراب شدید تمامی افراد در برخی از مراحل زندگی روز مره خود استرس را تجربه کرده اند. استرس به فشاری گفته می شود که بر جسم و یا روح افراد وارد می شود.علت بروز استرس نیز اغلب اتفاقی است که برای فرد حس عصبانیت و یا عجز را به وجود آورده است.اما […]

read more »
Call Now Button