اختلال خلقی

اختلال خلقی در صورتی که فرد به اختلال خلقی دچار شده باشد، حالت احساسی فرد متناسب با شرایط و محیط فرد نمی باشد. در این اختلال فرد یا بیش از حد غمگین است و یا به صورت دوره ای دچار افسردگی و خوشحالی بیش از حد ( مانیا ) می شود. اختلالات اضطرابی هم می […]

read more »

اختلال افسردگی مداوم

اختلال افسردگی مداوم اختلال افسردگی مداوم که اصطلاحا دیستیمیا (Dysthymia) نام دارد، نوعی از افسردگی مزمن می باشد. این نوع افسردگی نیز همانند سایر انواع افسردگی ها، با احساس غم و نومیدی شدید همراه می باشد. چنین احساساتی، بر خلق، رفتار، عملکرد های جسمانی و یا حتی اشتها و خواب افراد نیز تاثیر می گذارد. […]

read more »
Call Now Button