بیماری های روحی

بیماری های روحی بیماری های روحی و روانی دارای حوزه وسیعی بوده و انواع مختلفی دارد. هر کدام از این اختلالات می تواند افراد جامعه را دچار مشکلات متعددی کند و به روند زندگی عادی آن ها آسیب بزند. گاهی پیش می آید که فرد مبتلا بدون آنکه از بیماری خود باخبر باشد سال ها […]

read more »
Call Now Button