اختلال خلقی

اختلال خلقی در صورتی که فرد به اختلال خلقی دچار شده باشد، حالت احساسی فرد متناسب با شرایط و محیط فرد نمی باشد. در این اختلال فرد یا بیش از حد غمگین است و یا به صورت دوره ای دچار افسردگی و خوشحالی بیش از حد ( مانیا ) می شود. اختلالات اضطرابی هم می […]

read more »

اختلال دوقطبی

اختلال دوقطبی اختلال دوقطبی که سابقاً با نام مانیک دپرشن manic depression نامیده می شد، یک وضعیت روانی بوده که باعث نوسانات خلقی شدید شده و شامل دوره هایی با خلق بالا(مانیا یا هایپو مانیا) و خلق پایین یا افسردگی می باشد. زمانی که فرد افسرده می شود احساس غم یا ناامیدی می کند و […]

read more »
Call Now Button