اختلال شخصیت مرزی چیست

اختلال شخصیت مرزی چیست بیمارانی که به اختلال شخصیت مرزی مبتلا هستند، در مرز روان نژندی و روان پریشی قرار دارند. ويژگي اصلي این افراد، حالات ناپایدار در عاطفه، خلق و خوی، رفتار و روابط اجتماعي است و در واقع نمی توان حالات و رفتار آن ها را پيش بيني كرد. برای تشخيص و درمان این […]

read more »
Call Now Button