افسردگی فصلی

افسردگی فصلی افسردگی فصلی که اغلب با نام اختلال عاطفی فصلی شناخته می شود، یک افسردگی بوده که هر ساله در زمان مشخصی خود را نشان داده و معمولاً در پاییز شروع شده و در زمستان شدیدتر می شود. با شروع بهار این افسردگی پایان می یابد. نوع نادری از افسردگی فصلی وجود دارد که […]

read more »
Call Now Button