علل خودکشی و درمان آن

علل خودکشی و درمان آن خودکشی و عوامل موثر بر خودکشی و روان درمانی خودکشی یک مقوله بسیار پیچیده و گسترده است. خودکشی می تواند هزاران دلیل داشته باشد که در هر فرد بسته به شرایط و موقعیت زندگی اش متفاوت است. خودکشی چیست؟ خودکشی یکی از شایع ترین عوامل مرگ و میر در بین […]

read more »
Call Now Button