اختلال اضطراب فراگیر

اختلال اضطراب فراگیر اختلال اضطراب فراگیر یا GAD با اضطراب اغراق آمیز و نگرانی بیش از حد در مورد حوادث روزمره زندگی بدون هیچ دلیل واضحی برای نگرانی مشخص می شود. افرادی که علائم اختلال اضطراب فراگیر را دارند همیشه در انتظار بدترین حوادث هستند و نمی توانند از نگرانی در مورد سلامتی، پول ، […]

read more »
Call Now Button