کدام مشکلات جنسی نیاز به مشاوره دارند؟

 کدام مشکلات جنسی نیاز به مشاوره دارند؟   عدم آگاهی در نحوه رسیدن به اوج لذت جنسی یکی از دلایل عمده مراجعه به مشاور در موارد جنسی همین موضوع می باشد. افراد باید بدانند که تنها خودشان این مشکل را ندارند. مشاور به ذوجین کمک می کند تا باورهای نادرستی که درباره لذت جنسی دارند […]

read more »
Call Now Button