مشاوره تحصیلی


کنترل استرس در امتحانات

امتحان بخش مهمی از آموزش بوده و دلیل استرس برای بسیاری از دانش آموزان است. به منظور کنترل استرس در  امتحانات، مهم است که آن را با ذهنی باز و درکی عمیق در برخورد با شرایط استرس زا بشناسیم. در بسیاری از موارد، استرس امتحان کاملاً ذهنی است  بنابراین نظم دادن به ذهن و مراجعه […]

read more »

یک مشاور تحصیلی خوب چه ویژگی هایی دارد

یک مشاور تحصیلی خوب چه ویژگی هایی دارد مشاوره تحصیلی یکی از افراد مهمی که در دوران تحصیل می تواند در رفع و حل بسیاری از مشکلات تحصیلی، خانوادگی، عاطفی، اجتماعی و مابقی موارد محصل کمک کننده باشد، مشاور تحصیلی است. با این حال در بسیاری از مدارس مشاور تحصیلی نیست تا بتواند به نوجوانان […]

read more »

اهمیت مشاوره تحصيلی

هر انسانی در طول زندگی نیاز به راهنمایی و مشورت با دیگران دارد و کارایی مشاوره آنجا آشکار می گردد که این مشاوره توسط یک فرد متخصص و با تجربه در این زمینه انجام شود. انجام چنین مشاوره‌هایی در اقدامات درست و مناسب فرد نقش مهمی را ایفا خواهد کرد. انجام مشاوره و کمک خواستن […]

read more »
Call Now Button