اختلال خلقی

اختلال خلقی در صورتی که فرد به اختلال خلقی دچار شده باشد، حالت احساسی فرد متناسب با شرایط و محیط فرد نمی باشد. در این اختلال فرد یا بیش از حد غمگین است و یا به صورت دوره ای دچار افسردگی و خوشحالی بیش از حد ( مانیا ) می شود. اختلالات اضطرابی هم می […]

read more »
Call Now Button