اختلال وسواس

اختلال وسواس یا OCD اختلالی رایج، مزمن و طولانی مدت می باشد که در آن فرد دارای وسواس فکری یا وسواس عملی است که تمایل به تکرار بیش از حد یک عمل دارد. اگر این بیماری به موقع تشخیص داده شود قابل درمان است. این اختلال یک اختلال شایع و مزمن است که در آن […]

read more »
Call Now Button