مشكلات رفتاري كودكان

مشكلات رفتاري كودكان اغلب والدين از مشكلات رفتاري كودك خود شاكي هستند، اينكه كودك لجباز است، پرخاشگري مي كند، مي زند، پرت مي كند، حرفهاي زشت مي زند و غيره. هنگامي كه سن كودك كم است مثلا بين دو تا چهار سال و گاهي بالاتر، نیازی به حضور دائمی کودک در جلسه مشاوره نيست و […]

read more »

دوران بلوغ در دختران و پسران

دوران بلوغ در دختران و پسران دوران بلوغ از مراحل مهم در رشد جسمی و فکری نوع بشر می باشد و چگونگی طی کردن این دوران و کیفیت طی کردن این دوران در روند زندگی افراد تاثیر به سزایی دارد. مسائل و مشکلات دوره نوجوانی برطبق تعریف سازمان جهانی گستره ی دوران نوجوانی از 10 […]

read more »
Call Now Button