اختلالات خواب چیست؟

چرخه خواب به مراحل مختلف یک خواب طبیعی اشاره دارد که بر دو نوع است، خواب REM و خواب غیرREM ( REM مخفف انگلیسی حرکت های سریع چشم می باشد و آن مرحله ای از خواب است که در آن رویا می بینیم.) 25 % از خواب طبیعی دارای حرکت سریع چشم می باشد. 75 […]

read more »
Call Now Button