اهمیت مشاوره قبل از ازدواج + سوال های مشاوره قبل از ازدواج

قسمتی از مشاوره های پیش از ازدواج، پس از ازدواج نیز کاربرد دارند اما مهارت ها و مشاوره هایی نیز وجود دارند که حتما باید پیش از ازدواج صورت بگیرند. چرا که این مشاوره ها علاوه بر موارد گفته شده به مواردی مانند تطابق های فرهنگی،اجتماعی، مذهبی، اعتقادی و … نیز می پردازد. برای مشاوره […]

read more »
Call Now Button