فاز مانیک در اختلال دوقطبی

فاز مانیک در اختلال دوقطبی اختلال دوقطبی دو فاز دارد فاز افسردگی و فاز مانیا، در این قسمت فاز مانیا را توضیح می دهیم . بیمار مانیک بسیار پر سر و صدا است و ممکن است خلق بالایی داشته باشد، سرخوش بوده و بسیار بشاش و خوش بین باشد. آیا می خواهید به جای طی […]

read more »
Call Now Button