افسردگی بعد از زایمان

هیچ دلیل واحدی برای افسردگی پس از زایمان وجود ندارد، اما مسائل فیزیکی و عاطفی ممکن است در بروز این بیماری نقش داشته باشند. تغییرات فیزیکی: پس از زایمان، کاهش شدید هورمون ها (استروژن و پروژسترون) در بدن شما ممکن است به افسردگی پس از زایمان کمک کند. سایر هورمون‌های تولید شده توسط غده تیروئید […]

read more »
Call Now Button