اختلال دوقطبی چیست و فرد دو قطبی چه ویژگی هایی دارد؟

گرچه زمینه های اختلال دو قطبی ممکن است برای تمام طول عمر وجود داشته باشد ولی می توان نوسانات خلقی و دیگر علائم بیماری را با یک درمان برنامه ریزی شده، مدیریت کنید. در اغلب موارد، اختلال دوقطبی با دارودرمانی و روان درمانی درمان می شود. اختلال دو قطبی چیست؟ اختلال دوقطبی که قبلاً افسردگی […]

read more »
Call Now Button