اختلال ترس پس از سانحه (PTSD)

اختلال ترس پس از  سانحه (PTSD) اختلال استرس پس از سانحه مخفف عبارت Posttraumatic Stress Disorder می باشد که از عارضه های بلند مدت می باشد که پس از بروز حوادث پر استرس در افراد مشاهده خواهد شد.   اغلب تجربه هایی که در آنها فرد به مرگ نزدیک شده باشد مانند زلزله و جنگ  […]

read more »
Call Now Button