روانشناسی حل اختلاف بین زوجین

روانشناسی حل اختلاف بین زوجین در ساختار خانواده اختلاف بین زوجین بخش غیر قابل اجتناب در این ساختار است. بر خلاف باور عموم این اختلافات به تنهایی خطری برای خانواده ها نیستند بلکه نحوه نادرست برخورد با این اختلافات و دیدگاه غلط طرفین به این تضاد ها می تواند آسیب جدی به حساب آید. به […]

read more »
Call Now Button