نشانه های هشدار دهنده در مورد بیماری های روانی

نشانه های هشدار دهنده  در مورد بیماری های روانی نشانه های هشدار دهنده  در مورد بیماری های روانی نشانه های بیماری های روانی به آهستگی به وجود می ایند.این علایم ممکن است به خودی خود برطرف شوند و یا اینکه برعکس شدت یافته و پیش بروند.برخی از این علایم عبارتند از: تغییر و تحول در […]

read more »
Call Now Button