شیوع افسردگی در مردان !

علائم افسردگی در مردان در حقیقت افسردگی می تواند هم زن و هم مرد را درگیر کند. افسردگی بر روابط بین فردی و شغلی و همچنین فعالیت های روزمره تاثیر می گذارد. علائم افسردگی در مردان مشابه زنان است، ولی مردان این علائم را به گونه ای دیگر نشان می دهند. علائم افسردگی شامل بی […]

read more »
Call Now Button