علائم حمله پانیک چیست و چگونه تشخیص داده می شود؟

حمله پانیک به معنای احساس ترس و وحشت شدید است که به طور ناگهانی شدت می یابد. این حملات می توانند هر زمانی حتی در زمان خواب، فرد را درگیر کنند. افرادی که تجربه حمله پانیک دارند، ممکن است علائم این حمله را با حمله قلبی اشتباه بگیرند و یا حتی احساس کنند که در […]

read more »
Call Now Button