اختلالات عملکرد جنسی

مشکلات جنسی یا اختلال عملکرد جنسی اشاره به مشکلاتی می کند که از رضایت جنسی فرد هنگام فعالیت جنسی جلوگیری می کند. به طور کلی چرخه پاسخ جنسی دارای چهار مرحله است: تحریک جنسی، تداوم تحریک جنسی، ارگاسم، فرونشینی. اگر چه تحقیقات نشان می دهد که اختلال عملکرد جنسی شایع است (43 درصد در زنان […]

read more »
Call Now Button