درمان اختلال تیک

درمان اختلال تیک همانطور که در مقاله “اختلال تیک” گفته شد، این اختلال در کودکان بیشتر از بزرگسالان، و در پسرها بیشتر از دخترها شایع است. طبق بررسی های انجام شده، علت اختلال تیک به طور کلی ناشناخته است، اما در این بین نقش وراثت در این اختلال اثبات شده است. یکی از دلایل مهم […]

read more »

چرا ما زن ها و مرد ها انقدر باهم متفاوت هستیم؟

چرا ما زن ها و مرد ها انقدر باهم متفاوت هستیم؟ چرا ما زن ها و مرد ها انقدر باهم م تفاوت هستیم و سر بسیاری از موضوع ها باهم اختلاف نظر داریم؟ آیاباید از هم جدا شویم؟ یا راهی برای حل اختلافات ما وجود دارد؟     دکتر مهاجرانی در این باره می گوید […]

read more »
Call Now Button