احساسات شما بعد از طلاق

احساسات بعد از طلاق جدایی و طلاق نه تنها یک اتفاق جسمانی و قانونی است، بلکه یک فرآیند هیجانی نیز می باشد. هنوز هم پیوند عاطفی بین همسران می‌تواند وجود داشته باشد ، حتی اگر جرم باشد. احساسات هنوز هم به طور کلی دوگانه است. طبق آمارهای جهانی بسیاری از زوج ها از یک تا […]

read more »
Call Now Button