اختلال اضطراب جدایی و ترس از مدرسه School phobia

اختلال اضطراب جدایی اختلال اضطراب جدایی و ترس از مدرسه School phobia اضطراب جدایی به طور طبیعی ممکن است در کودکان زیر یک سال هنگام دور شدن از مادر وجود داشته باشد. همچنین بروز اضطراب جدایی مختصر در کودکانی که برای اولین بار به مدرسه می‌روند نیز می تواند طبیعی تلقی شود. آیا می خواهید […]

read more »
Call Now Button