اختلال اضطراب جدایی و ترس از مدرسه

اختلال اضطراب جدایی و ترس از مدرسه به طور طبیعی ممکن است در کودکان زیر یک سال هنگام دور شدن از مادر وجود داشته باشد. همچنین بروز اضطراب جدایی مختصر در کودکانی که برای اولین بار به مدرسه می‌روند نیز می تواند طبیعی تلقی شود. آیا می خواهید به جای طی یک مسافت طولانی و […]

read more »
Call Now Button