مشکل عدم تمرکز

مشکل عدم تمرکز به چه معناست؟ افراد برای کار کردن و یا رفتن به مدرسه نیاز به تمرکز دارند. اگر توانایی تمرکز کردن ندارید، نمی توانید به درستی تفکر کنید ، بر فعالیت خاصی متمرکز شوید و یا توجه خود را در طولانی مدت حفظ کنید. در صورتی که مشکل عدم تمرکز وجود داشته باشد، […]

read more »
Call Now Button