اختلالات عملکرد جنسی در زنان و مردان

اختلالات عملکرد جنسی به مشکلاتی اطلاق می شود که می تواند در هر یک از چهار مرحله سیکل پاسخ جنسی اتفاق بیفتد و مانع از رسیدن فرد به رضایت جنسی شود. تحقیقات نشان می دهد ۴۳ درصد زنان و ۳۱ درصد مردان دچار مشکلاتی در عملکرد جنسی هستند. از آن جایی که درمان اختلالات عملکرد […]

read more »
Call Now Button