روان درمانی


راهکار های موثر کنترل خشم

کنترل خشم یکی از مهمترین توانایی های می باشد که اکثر افراد سعی دارند آن را در درون خود افزایش دهند. خشم یک احساس طبیعی است و همه افراد گاهی این حس را تجربه می کنند. با این حال، زمانی که شدت عصبانیت یا پرخاشگری یک فرد بسیار زیاد است و یا به دفعات متعددی […]

read more »

راهکار های افزایش اعتماد به نفس در محیط کار

راهکار های افزایش اعتماد به نفس در محیط کار یکی از نکته هایی است که به شما کمک میکند تا در محل کار از بروز احساسات خشم و استرس جلوگیری کنید. شما می توانید در محل کار، در حاشیه امن خود باقی بمانید، می توانید ترجیح دهید که پروژه های جدید را بر عهده نگیرید […]

read more »

عزت نفس پایین؛ 10 نشانه مهم که باید بدانید

عزت نفس پایین یکی از ویژگی های شخصیتی مهم است که می تواند در بسیاری از مراحل زندگی فرد تاثیر گذار باشد. عزت نفس، طرز فکر ما در مورد خود و ارزشی است که برای خود قائلیم. همه ما گهگاه از خود انتقاد می کنیم، اما اگرشما در بیشتر مواقع در حال نقد کردن خودتان […]

read more »

مدیریت اختلال ناپایداری هیجانی

مدیریت اختلال ناپایداری هیجانی یکی از ویژگی‌های انسان، توانایی کنار آمدن با احساسات ناخوشایند است. همه‌ ما در زندگی روزمره‌ خود با مشکلاتی از قبیل تضاد، استرس، استیصال و سوگواری دست به گریبان هستیم. اما توانایی در مدیریت درست هیجان به ما کمک می‌کند که بتوانیم در مواجهه با این موارد واکنش کنترل‌شده نشان بدهیم. […]

read more »

گفتگوهای ذهنی

گفتگوهای ذهنی یک دقیقه زمان بگذارید و راجع به آنچه امروز به خود گفته اید فکر کنید. آیا این گفتگو منتقدانه بود؟ آیا محبت آمیز و کمک رسان بود؟ بعد از این گفتگوهای درونی چه احساسی داشتید؟ باید بدانید که گفتگوهای ذهنی منبع احساسات و خلق و خوی ما هستند. مکالماتی که شما با خودتان […]

read more »
Call Now Button